Objektbau . Naturbeobachtungssteg Wiesenfelden

Suttner Naturbeobachtungssteg Wiesenfelden
Suttner Naturbeobachtungssteg Wiesenfelden
Suttner Naturbeobachtungssteg Wiesenfelden
Suttner Naturbeobachtungssteg Wiesenfelden
Suttner Naturbeobachtungssteg Wiesenfelden

Naturbeobachtungssteg Wiesenfelden:

94344 Wiesenfelden

Planer: Prof. Julius Natterer

Das Dach des Stegs besteht aus sichtbaren Brettstapelelementen.